Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Negativ eksponent

Spørsmål:

Merete, 15

Kan du forklare hvordan man regner ut(14)4?

Svar:

Hei, Merete!

Følgende potensregler vil vi ha bruk for 

  1. (ap)r=apr
  2. (ab)p=apbp 
  3. ap=1ap

Nå ser vi på(14)4.

Ved hjelp av regel 2. kan uttrykket skrives om på følgende måte

 (14)4=1444=144

 Bruk regel 3. og

144=1144

Nå skal vi gjøre om denne brudne brøken til en vanlig brøk. Orakelet har allerede svart på hvordan en brudden brøk gjøres om til en vanlig brøk. (Hvis du trenger påminnlse, se i høyre spalte under "Se også").

1144=44

Ved hjelp av regel 1) kan vi skrive om uttrykket på følgende måte

44=(22)4=((2)2)4=224=28

Svar:

(14)4=28

Du finner mer om potensregning i det korte kurset vårt Potenser.

Vennlig hilsen,
Oraklet