Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Tre måter å løse en andregradslikninger

Spørsmål:

Jone, 25

Hvordan skal jeg gå fram for å finne eventuelle løsninger uten å bruke abc-formelen på:

x24x5=0

Svar:

Hei, Jone!

Her finnes det flere fremgangsmåter der ingen av disse involverer abc-formelen. En av måtene er å tegne grafen til 

y=x24x5

og se hvilke verdier av x som gir y=0.

Det finnes også to alternative algebraiske løsninger, og det er disse vi nå skal se på.

Alternativ 1:

 • Bruk samme metode som ved polynomdivisjon.

  Gjett på en x-verdi som kan gi 0 som svar. Her er det veldig enkelt, for x=-1 gir 0. Dette betyr at (x(1))=(x+1) er en faktor.
 • Utfør polynomdivisjonen:

  x24x5:(x+1)=x5

  slik at

  x24x5=(x+1)(x5)

 • Finn ut når dette uttrykket er likt 0.

  Det skjer hver gang en av faktorene (uttykkene i parentesen) er like 0. Dette gir oss 
  x=-1
  eller x=5.

Alternativ 2:

  • Utvid likningen og bruk kvadratsetningene

   x24x5=0
   x24x=5

  • Utvid likningen.
   Legg 4 til på begge sider av likhetstegnet,

   x24x+4=5+4

  • Faktoriser venstre side av likningen ved å bruke andre kvadratsetning,

   a22ab+b2=(a+b)(ab)
   x222x+22=5+4
   (x2)2=9
   (x2)232=0

  • Her kjenner vi igjen den tredje kvadratsetningen, konjugatsetningen,

   a2b2=(ab)(a+b)
   ((x2)3)((x2)+3)=0
   x-5x+1=0

Også her ser du at x=5 eller x=-1 oppfyller likningen.

Vennlig hilsen,
Oraklet