Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Hva er ulikheter?

Spørsmål:

Cecilie, 14

Hva er ulikheter?

Svar:

Hei, Cecilie!

En ulikhet er et utsagn om at noe er mindre enn (eller større enn) noe annet.

1<2 er en ulikhet som er sann (eller oppfylt).

x>1 er oppfylt bare om x er større enn 1.

Det motsatte er at x er mindre enn eller lik 1.

En viktig ting å vite om ulikheter er at å gange med et negativt tall på begge sider snur ulikheten. For eksempel:

1<2 men

1>2.

Vennlig hilsen,
Oraklet