Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Lydnivå i båtmotor

Spørsmål:

Ellen, 18

Jeg har fått noen oppgaver av min pappa som er mattelærer. Kan du løse dem?

1) Sammenhengen mellom lydnivå, L (måles i dB), og lydeffekt R (måles iWm2) er gitt ved formelenL=10logR+120. En båtmotor har en lydeffekt på 0,0005Wm2. Hvilket lydnivå tilsvarer dette?

2) En bilmotor har et lydnivå på 73 dB. Hvilken lydeffekt tilsvarer dette?

3) Tre bilmotorer bråker samtidig. Lydnivået til hver av dem er 73 dB. Hva er det samlede nivået for de tre motorene?

Svar:

Hei, Ellen!

1)0.0005=5104, vi regner uten enheter for å gjøre det oversiktlig.  Da er

L=10log(5104)+120=10(log5+log(104))+12010(0.74)+120=87

Dermed er lydnivået 87 dB.

2) Her må vi løse den samme likningen andre vei. Vi vet at73=10logR+120, så

logR=7312010=4.7

R=10(4.7)2105.

Så lydeffekten er omtrent 0,00002Wm2.

3) Det er rimelig å tro at lydeffekten av de tre adderes, og den fant vi i forrige oppgave. Så vi finner lydnivået ved

L=10log(2105+2105+2105)+120

=10log(32105)+12078,

og dermed er det felles lydnivået 78 dB.

Vennlig hilsen,
Oraklet