Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Derivasjon

Det er flere måter å få informasjon om en funksjon på. Et eksempel kan være å tegne grafen. I dette lynkurset skal vi se på hvordan teknikken som kalles derivasjon kan brukes for å få mer informasjon om funksjoner og deres grafer.


Et naturlig spørsmål å stille seg når man har en funksjon f(x), er: Hvor bratt er grafen til f på ulike steder? Med andre ord,– hvor raskt vokser eller synker grafen? Den deriverte er et mål på nettopp dette.

MatRIC: Derivasjon


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC

Lynkurset består av:

 1. Introduksjon til derivasjon – gjennomsnittlig og momentan vekstfart
 2. Definisjon av den deriverte
 3. Deriverbarhet
 4. Derivasjonsregler
 5. Kjerneregelen
 6. Kjerneregelen - tre eksempler
 7. Å derivere sammensatte utrykk
 8. Å finne tangenten - introduksjon
 9. Ettpunktsformelen og likning for tangentlinjen
 10. Høyere ordens deriverte
 11. Derivasjon av vektorfunksjoner 1 - parameterframstilling
 12. Derivasjon av vektorfunksjoner 2 - vektorfunksjoner
 13. Derivasjon av vektorfunksjoner 3

Begrep

 • Derivasjon

  En grenseoperasjon på en funksjon, som gir en ny funksjon, den deriverte til den opprinnelige. Funksjonsverdiene til den deriverte er stigningstallene til grafen til den opprinnelige funksjonen.

 • Grenseverdi

  En uendelig tallfølge a1, a2, a3, ...har grenseverdi A dersom vi kan få an så nær A vi vil ved å velge n stor nok.

Hopp over bunnteksten