Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Derivasjon av vektorfunksjoner 1 - Parameterframstilling

Det neste vi skal dekke i dette lynkurset er derivasjon av vektorfunksjoner. For å komme i gang med det skal vi først minne om hva en parameterframstilling er.

Parameterframstilling av en kurve

En parameterframstilling av en kurve K er et sett av to funksjoner av t, xt og yt, der xt bestemmer hvor kurven er på x-aksen, og yt bestemmer hvor den er på y-aksen. Et eksempel er følgende kurve.

K:       xt=t2+3     yt=2t-1

 

Når vi tegner en kurve til vanlig, finner vi y-verdien ved forskjellige verdier av x, og tegner grafen ut ifra det. Nå regner vi ut både x- og y-verdien fra en tredje variabel t.