Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Likninger med én ukjent

En likning er en sammenheng mellom en eller flere ukjente. Sammenhengen er gitt ved at to uttrykk med den ukjente er satt lik hverandre. I en likning kan vi ha én eller flere ukjente. Alle likninger er heller ikke like. Det finnes ulike typer likninger: lineære, eksponentielle, andregrads og så videre.

- Hvor mange kvadratmeter kan Sophie male når hun har 10 liter maling og det trengs 0,2 liter for å male en kvadratmeter? For å finne svaret kan vi sette opp en lineær likning og løse denne.

- Hvor lang tid tar det før Sverre har 200 000 kr på kontoen når han setter inn 100 000 kr med en rente på 3%? For å finne svaret kan vi sette opp en eksponentiallikning og løse denne.

- Hvor lang er den lengste sofa vi kan ha når det kvadratiske rommet har et gulvareal på 20 m2? Her vil vi måtte løse en andregradslikning for å finne svaret.

I dette kurset tar vi for oss hvordan vi løser likninger med én ukjent. Det er et eget kurs for andregradslikninger, så det behandles ikke her. 

Kurset inneholder:

1. Lineære likninger

2. Rasjonale likninger

3. Grafisk løsning av likninger

4. Eksponentiallikninger

5. Logaritmelikninger

6. Irrasjonale likninger

7. Fra problem til likning 

Hopp over bunnteksten