Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Tillatte hjelpemidler på eksamen - kalkulator

Spørsmål:

Jon, 50 (Spør for Vetle i 10. klasse)

Kjære Orakel,

Min sønn går i 10. klasse på ungdomsskolen. Der har de fått utlevert en kalkulator som heter Aurora HC106. Da jeg skulle hjelpe ham med leksene oppdaget jeg at den, etter min mening, regner feil. Når vi skrev inn;

8 * 8 + 4 * 4 =

fikk vi 272 som svar. Den har altså regnet slik;

( 8 * 8 + 4 ) * 4 =

For å få det rette svaret fra denne kalkulatoren må man til å bruke minneregisteret manuelt, og det er ikke helt rett frem, spør du meg. Det hele virker litt tilfeldig, og det er i beste fall veldig forvirrende. Ikke veldig godt rent pedagogisk i forhold til å hjelpe elevene til å få en enkel forståelse for tallbehandling. Hvordan kan skoleverket tilby slikt utstyr til elevene? Rett nok er de enkleste kalkulatorene som finnes slik, men er ikke oppgaven til skoleverket å hjelpe elevene til forståelse av faget?

Her er en side om temaet:

http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_operations

Selv i dag går jeg med og bruker kalkulator i det daglige. Det er en HP-15C fra 1984, den har RPN (reverse polish notation), og som sådan er den temmelig "på hodet" i forhold til disse spørsmålene. Den er imidlertid konsekvent. (Den går etter 24 år fremdeles som ei klokke, og jeg har en "ny" i reserve slik at jeg ikke skal slippe opp for kalkulator før jeg pensjonerer meg en gang rundt 2024!)

Ellers lager jeg i det daglige mye formler i Excel og andre programmer. Reglene om beregningenes rekkefølge er klinkende klar; først potenser og røtter, så gange og dele, så pluss og minus. Er du usikker, styr med parenteser. Så kommer mine spørsmål:

  1. Elevene lærer muligens enda ikke om beregningenes rekkefølge, men bør ikke i det minste det utstyret som brukes oppføre seg slik at resultatet av å trykke inn en streng av tall og funksjoner gir det matematisk korrekte resultatet?
  2. Hva er de formelle begrensningene til en kalkulator brukt ved eksamen ved ungdomsskolen? (Skikkelige kalkulatorer regner nemlig rett.)

Vennlig hilsen Jon

Svar:

Hei, Jon!

  1. Jeg er helt enig, det å kreve at elevene i tillegg må kunne kalkulatorens regnerekkefølge burde være unødvendig.
     
  2. "Hjelpemidler til eksamen" er Utdanningsdirektoratets sider der det står hva som er tillatte hjelpemiddel ved eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring. Kort oppsummert sier disse sidene at alle kalkulatorer er tillatt så lenge ikke de ikke kan kommunisere med Internett eller andre.

    Det kan virke som om dere ønsker å skaffe en skikkelig kalkulator, og dersom din sønn ønsker å gå videre etter vgs, kan det kanskje være lurt å se litt på hva begrensningene kan være der. For eksempel på Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo finnes siden "Om godkjente og ikke - godkjente kalkulatorer" der det i tillegg til en liste over kalkulatorer det står oppført regler og skriv om hva som er tillatt brukt.

    Kort oppsummert: Kjøper dere en kalkulator som vi tillater, vil den også være tillatt i både u.skole og vgs. Dersom dere går til innkjøp av en kalkulator som kan regne symbolsk (dvs at den faktisk ufører regnestykker med bokstaver og ukjente for deg) kan ikke denne brukes i høgere utdanning, men den kan brukes i u.skolen og vgs.

Håper dette var til hjelp.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten