Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Tredje kvadratsetning (konjugatsetningen)

Spørsmål:

Lara, 16

Hei!

Jeg lurer på hvordan jeg kan vise at tredje kvadratsetning (konjugatsetningen) stemmer. Kan du hjelpe meg?

Svar:

Hei, Lara!

Konjugatsetningen sier at

(a+b)(ab)=a2b2

Vi skal nå vise at arealet av et rektangel med sidelengder a+b  og a-b er det samme som differansen av arealet av kvadratet med sidelengde a og arealet av kvadratet med sidelengde b

= -

 Tegn et kvadrat med sidelengde a. Del kvadratet i to rektangler.

Rektangel (1) har sidelengde a og b, mens rektangel (2) har sidelengder a og a-b. Forestille deg nå at du klipper av rektangelet (1).

Rektangelet (1) snus og legges nå ved siden av rektangel (2) som vist på bildene under. Forestill deg nå at vi syr sammen disse to rektanglene.

Rektangel (1) ved siden av rektangel (2)

Nederste siden er (a + b) lang.

For å få et rektangel med sidelengder a+b og a-b, må vi fjerne kvadrat (3) med sidelengder b.

Kvadrat (3) med sidelengde b Rektangel med sidelengder (a - b)
og (a + b)

 

Arealet av rektangelet med sidelengene a-b og a+b  er lik arealet av kvadratet med sidelengde a minus arealet av kvadratet med sidelengde b. Men da har vi vist at

(ab)(a+b)=a2b2

 

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten