Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Likning med brøker

Spørsmål:

Silje, 19

Hvordan løser jegx62x4=x3+1?

Svar:

Hei, Silje!

Dette er en førstegradslikning med brøker som koeffisienter. For å løse likningen, gjør du følgende:

1) Finn fellesnevneren til brøkene.

Vi har 6, 4 og 3 som nevnere. Det minste tallet som alle tre nevnere går opp i, er tallet 12. Fellesnevneren er altså 12.

2) Multipliser alle ledd på begge sider av likningen med 12.

x6122x412=x312+112

3) Forkort.

x2(2x)3=x4+12

4) Løs opp parentesen.

2x6+3x=4x+12

5) Alle ledd med x samles alene på venstre side av likningen.

2x+3x4x=12+6

6) Trekk sammen ledd på venstre siden av likningen. Gjør tilsvarende på høyre side.

Svar: x = 18

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten