Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

cm og mm i samme regnestykke

Spørsmål:

Jeanette, 12

Jeg skjønner ikke hvordan jeg regner ut 12 cm + 1, 2 cm + 25 mm + 45 cm = ?

Svar:

Hei, Jeanette!

For å kunne summere tallene, må de ha samme benevning. Hvis du ser på regnestykket ditt, ser du at nesten alle tallene har centimeter som benevning. Derfor er det enkleste å gjøre 25 millimeter også om til centimeter. Men først ser vi på de forskjellige måleenhetene:

1 m = 10 dm
1 dm = 10 cm
1 cm = 10 mm

Vi ser at 1 cm = 10 mm og det betyr at vi må multiplisere med 10 hvis vi skal gjøre om centimeter til millimeter. Dersom vi skal gå andre veien og gjøre millimeter om til centimeter, må vi da dele på 10.

Nå kan vi gjøre 25 mm om til cm:

25÷10=2,5

Dette sier oss at 25 mm er 2,5 cm. Neste skritt er å erstatte 25 millimeter med 2,5 centimeter i regnestykket og regne det ut:

12 cm +1,2 cm +25 mm+45 cm =12 cm +1,2 cm +2,5 cm +45 cm = 60,7 cm

Svaret er 60,7 cm.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten