Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Privatundervisning

Spørsmål:

Bjørn, 40

Vår eldste datter (7. klasse) har slitt og sliter fortsatt veldig med mattefaget. Hun jobber jevnt og trutt med oppgaver, men i de fleste tilfeller må vi (foreldre) hjelpe til. Skolen er også klar over manglende ferdigheter hos eleven og har tilpasset undervisningen i den grad det er mulig. Vi ønsker å se på ulike alternativer for tilleggsundervisning i matematikk, og lurer på om dere har noen råd å komme med i den forbindelse. Det er først og fremst privatundervisning vi har i tankene.

Svar:

Hei, Bjørn!

Hvis dere er bosatt i nærheten av Oslo, finnes det følgende muligheter:
- Studenter ved UiO som tar praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med matematikkdidaktikk som fag (PPU gis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS).
- Studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus som fordyper seg i matematikk.

Ta kontakt med disse institusjonen og hør om de kan anbefale noen.

Om dere ikke bor i Oslo, men et sted i nærheten av en høgskole, ta kontakt der. Det disse utdanningsinstitusjonene som regel kan hjelpe dere med, er å henge opp et oppslag (som dere må lage og sende inn selv) og henge opp på oppslagstavler der studentene leser. Ellers kanskje dere kan få "napp" om dere henvender dere til nærmeste videregående skole, og hører med matematikklærerne om de vet om elever som kan passe til oppgaven.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten