Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Hvordan finne en median?

Spørsmål:

Mia, 14

Hvordan kan jeg finne medianen? I oppgaven står det en tabell med antall feil og antall biler. Skal jeg summere antall feil og dele på antall biler?

Svar:

Hei, Mia!

Median er den midterste observasjonen når observasjonene er sortert i stigende rekkefølge.

Eksempel 1
Du har samlet inn følgende tall 3, 5, 0, 1, 0, 3, 2, 0, 0, 3, 1. 
Tallene sortert i stigende rekkefølge: 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 5.
Det står 5 tall til venstre for 1 og 5 tall til høyre for 1.

Medianen er lik 1.

Eksempel 2
Du har samlet inn følgende tall: 3, 4, 3, 3, 4, 4, 2, 4.
Tallene sortert i stigende rekkefølge: 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4.
Her er det ikke et tall som står i midten. Midten er mellom 3 og 4, og derfor må vi bruke gjennomsnittet av tallene som står rett ved midten. Gjennomsnittet er

3+42=3,5

Nå er det din tur å prøve deg på din egen oppgave! Lykke til!

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten