Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Hva er oddetall og partall?

Spørsmål:

Per, 13

Hva er oddetall og partall?

Svar:

Hei, Per!

Et oddetall er et tall som ikke er delelig på 2. Hvis du prøver å dele et oddetall på 2, vil svaret være et desimaltall (og ikke et helt tall). Partallene kan vi derimot dividere på 2 og få et helt tall som svar.

Oddetallene er 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, osv - legg til 2 hver gang og du vil finne alle oddetallene (det er uendelig mange av disse også). 

Partallene er 2, 4, 6 , 8, 10, 12, 14, 16, osv. - legg til 2 hele tiden og du vil finne alle partallene (det tar litt tid for det finnes uendelig mange av dem)

350 er et partall fordi 350:2 = 175 (svaret er et helt tall)

351 er et oddetall fordi 351:2= 175,5 (svaret er et desimaltall)

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten