Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Hva er gjennomsnitt?

Spørsmål:

Ida, 8

Kan du forklare hva gjennomsnitt er for noe og noen regler jeg kan følge?

Svar:

Hei, Ida!

Gjennomsnitt står for middeltall eller middelverdi. Det finnes derimot ingen helt generell regel på hvordan finne gjennomsnitt. Grunnen til dette er at gjennomsnitt brukes i mange forskjellige sammenhenger (i statistikken eller i funksjonslæren).

Gjennomsnittet det er mest vanlig å snakke om, er middelverdien i statistikken og det er nok dette gjennomsnittet du har hørt om. Tenk at du skal på tur med skolen. Du har fått ansvaret for å ta med nok boller til hele klassen. Hvordan vet du hvor mange boller du skal ta med? Her vil du først tenke på hvor mange boller det er vanlig for hver av dere å spise, og deretter vil du regne videre på det. Men når du gjetter på mange boller det er vanlig for én elev å spise, så er det gjennomsnittet du gjetter på.

Hvis 5 elever spiser til sammen 10 boller er gjennomsnittet105=2 boller per person. Du deler altså antall totalt på antall personer for å finne en rimelig gjetning på hvor mye et enkeltmenneske trenger. Det vil ofte være feil hvis du bare skal kjøpe boller til én person, men når du har mange mennesker blir anslaget riktigere og riktigere.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten