Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Nanometer

Spørsmål:

Lise, 16

Hvor i det metriske systemet kommer nano? m, dm, cm, mm...

Svar:

Hei, Lise!

"Nano-" er en forstavelse og betyr en milliarddel. Nanometer er en SI - enhet for måling av avstand og symbolet er nm. En nanometer, 1 nm, er lik 10-9 meter.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten