Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Matteangst og tilrettelagt undervisning

Spørsmål:

Far, 30

Er det slik at elever med matteangst kan få spesielt tilrettelagte matematikkopplegg?

Svar:

Hei, Far!

matematikk.org samarbeider med Sørlandet kompetansesenter/Forum for matematikkvansker, og deres seniorrådgiver har sendt oss dette svaret:

"Ja, en elev med matematikkangst kan få spesielt tilrettelagt matematikkopplegg. Innen grunnskolen er dette helt greit og går da gjennom det lokale PPT. Lovens §5 er grei her.Innen videregående skole er det også rimelig greit. PPT for videregående skole vurderer og tilrår. Alle videregående skoler har PP-tjeneste. Om du er ferdig med videregående, men mangler eksamen i matematikk, kan du få hjelp via kommunens PPT-kontor i samarbeid med fylket.

Det oppstår i midlertid et problemet hvis du studerer og trenger hjelp med eventuell matematikk der, f. eks. ved en lærerskole. Det er uklart, men vanligvis vil den aktuelle læringsinstitusjonen drøfte en slik situasjon på basis av informasjon fra den kommunale PP-tjenesten. Du kan få hjelp, men det er ikke noen rettighet du har.

Selv om en velger å se "matteangst" som en form for matematikkvanske, utløser det ingen spesielle rettigheter. Selve problemet "matteangst" er uklart. Den beste nordiske beskrivelsen av det finner han i følgende materiale:

Magne, O.: "Att plågas av matematikängslan." Publisert i Tangenten, 3/1996
Mellin-Olsen m.fl.: "Perspektiver...", Caspar, 1997.

Håper dette kan være til litt hjelp. Skal jeg være mer presis, må jeg vite mer om den konkrete situasjonen."

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten