Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Gjennomsnitt i et histogram

Spørsmål:

Juni, 13

Hvordan kan jeg finne et omtrentlig gjennomsnitt ved å se på et histogram?

Svar:

Hei, Juni!

Gjennomsnittet av noen tall er alle tallene lagt sammen og delt på hvor mange tall det var. I et histogram er det høyden på søylene som er tallene våre. Gjennomsnittet er da totalhøyden fordelt på antall søyler. Vi kan ihvertfall si at en søyle av gjennomsnittshøyde er høyere enn den laveste og lavere enn den høyeste. Ta den høyeste og den laveste søylen og bytt de ut med en midt mellom. Og gjenta med de to som nå er lavest og høyest. Du kan gjenta helt til du står igjen med en søyle. Høyden av denne gir deg et omtrentlig gjennomsnitt. Denne fremgangsmåten tar deg nærmere og nærmere, så du kan stoppe når du syns du er nær nok.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten