Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Fartsregning

Spørsmål:

Finn Christian, 12

En buss kjører i 60 km/t, og bruker 35 min til arbeidsstedet. Hvor langt er det dit?

En trikk kjører 10 km på 30 min. Hva er farten?

Svar:

Hei, Finn Christian!

Dette er oppgaver der man beregner avstand og fart. For å løse disse oppgavene, må du huske tre ting:

1) Avstanden er lik farten multiplisert med tiden. Hvis vi kaller avstandens, fartenv og tident, har vi formelens=vt.

2) Farten er lik avstanden dividert på tiden,v=st (det forrige uttrykket og dette er egentlig det samme).

3) Husk at benevningene må stemme overens. For eksempel, i den første oppgaven er farten oppgitt som kilometer i timen, mens tiden er gitt som minutter. Her må du gjøre først tiden om til timer og så sette alt sammen i formelen 1).

Vi prøver nå å gjøre det, 1 time er 60 minutter, så160 time er 1 minutt. Du har 35 minutter, som da er det samme som3560 time. Den første oppgaven kan du nå løse ved formel 1). 

I den andre oppgaven gjør du igjen minutter om til timer, og så bruker du formel 2).

Lykke til!

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten