Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

s507122@elev.stange.kommune.no

Spørsmål:

Ingrid, 13

Vær hilset O store Orakel. Jeg er beæret av denne muligheten til å få besvart mine spørsmål. Hva jeg så inderlig sliter med å forstå er hva vi trenger matten til. Mattelæreren vår sier vi trenger det til for eksempel programmering i framtiden, men hvorfor lærer vi ikke bare pogrammering da? Jeg aner ikke hvordan jeg skal bruke det jeg lærer nå om mønster, primtall og Pascal-trekanter til å bygge hus og lage iPader. O store orakel, hjelp meg. MVH ingrid.

Svar:

Hei, Ingrid!

Dette er et helt legitimt spørsmål, som vi sier. Med andre ord: Det er helt på sin plass å spørre om hva vi trenger denne kunnskapen til. Mange lærere gir kanskje ikke noe tilfredsstillende svar, og da føler man kanskje at man sitter med en bekreftelse på at det man mistenkte, faktisk var rett: "Det var det jeg visste. Vi trenger ikke matematikken."

Jeg vil påstå at den grunnleggende matematikken man lærer på grunnskolen har en umiddelbar praktisk nytteverdi. Et typisk eksempel på en praktisk oppgave i læreboka di vil kanskje være noe knyttet til å følge en oppskrift. La oss si at oppskriften er beregnet for å gi mat til 4 personer, men at du nå har et selskap med 11 personer. Å finne ut hvor mye som trengs av hver ingrediens er noe vi bruker enkel matematikk til, og for deg er det kanskje innlysende hvordan man finner svaret. I så fall: Bra! Men jeg kan love deg at det er mange som ikke kan regne det ut uten videre. Jeg har til og med snakket med flere voksne som ikke engang kan finne svaret med kalkulator!

Andre eksempler på bruk av grunnleggende matematikk i dagliglivet inkluderer

* de fire regneartene, samt brøkregning og prosentregning

* beregning av lengder, areal og volum

* sannsynlighetsberegninger (iallfall for de som liker spill)

* økonomi: Lønn, budsjett, regnskap, skatter og avgifter, sparing, lån, renter, ...

De som velger ekstra matematikk på videregående vil jo få mer avanserte saker å holde på med, og det meste av det blir ting som en gjennomsnittsperson ikke vil ha så mye nytte av å kunne selv. Da sier man seg gjerne fornøyd med at man ikke lærer seg slike ting i utgangspunktet, og så får man heller betale litt ekstra for å leie inn noen som kan slikt, dersom man plutselig får bruk for det likevel.

Men det er flere enn matematikere som trenger å kunne litt ekstra matematikk. Du nevner selv programmerere, og de må iallfall kunne noe matte for å forstå programmering. Nå kommer faktisk programmering inn som en del av mattefaget på videregående til høsten, så hvis du går på ungdomsskolen nå, vil du faktisk få programmering i vgs-matematikken.

Andre yrker som i større eller mindre grad krever mattekunnskaper inkluderer

* fysiker

* kjemiker

* biolog

* pilot

* lege

* sykepleier

* farmasøyt

* optiker

* fotograf

* arkitekt

* ingeniør

* radiolog

* elektriker

* snekker

* rørlegger

* mekaniker

I praktiske yrker får du gjerne bruk for å beregne avstander, areal, vinkler, størrelsesforhold, osv. Det er som regel enkel matematikk, men det er viktig at den blir rett. Hvis du er en del av et bygningsprosjekt til 200 millioner kroner, må beregningene bli riktige! Og selv om det er en maskin som gjør selve utregningene for deg, må du passe på at inntastingene er riktige, og du må forstå svarene.

Noe av matematikken du lærer nå (f.eks. primtall), vil du nok ikke få bruk for dersom du ikke velger en yrkesvei innenfor matematikk, naturvitenskap eller IT, men det aller meste du lærer, får du bruk for hvis du kan det :)

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten