Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Sofia.broen@gmail.com

Spørsmål:

Sofia, 13

Oppgaven er: (5(potens 3)−45+65)(potens 2)+45:5+12*12 (potens 2)
PS: Det går ikke å skrive potens på PC.
Hva skal jeg starte med inne i parentesen? Addisjon eller subtraksjon.

Svar:

Hei, Sofia!

Først: Når du ikke har tilgang på å skrive 53 eller 74, er det vanlig å skrive 5^3 og 7^4. Denne knappen finner du som regel helt til høyre på tastaturet.

Så til oppgaven. Regnerekkefølgen er alltid slik:

1) Parenteser

2) Potenser

3) Ganging og deling

4) Addisjon og subtraksjon

Vi har

(53-45+65)2+45:5+12·122

Vi starter med å regne ut parentesen, og inni parentesen gjelder samme regnerekkefølge som over: Det er potensen som skal regnes ut først.

(125-45+65)2+45:5+12·122

Nå er det bare addisjon og subtraksjon igjen inni parentesen, og da skal du utføre operasjonene fra venstre mot høyre. Altså: Først 125-45, og deretter legger vi til 65.

= 1452+45:5+12·122

Nå er vi ferdige med parenteser, så vi går videre til potenser.

= 21025+45:5+12·144

Så er det ganging og deling, og disse utfører vi fra venstre mot høyre.

= 21025+9+1728

Til slutt er det addisjon og subtraksjon, og disse utfører vi som sagt fra venstre mot høyre.

= 22762

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten