Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Marigonakrasniqi123@icloud.com

Spørsmål:

123, 12

Hei jeg sliter med en oppgave. En kunde betaler 2488 kroner for en vare med rabatt på 15%. Hva kostet varen før prosenten ble trukket fra?

Svar:

Hei, 123!

Når vi får en rabatt på 15%, betyr det at vi må betale 85% av den varen egentlig kostet. Da finner vi ny pris med denne formelen:

Ny pris = Gammel pris · 0,85

Men denne formelen kan vi stokke om på for å få en formelen for å finne gammel pris når vi kjenner den nye prisen. Hvis vi deler på 0,85 på begge sider, får vi

Ny pris/0,85 = Gammel pris

Altså: Når du skal finne den gamle prisen, må du dele den nye prisen på 0,85.

Generelt får vi følgende to formler:

Ny pris = Gammel pris · Vekstfaktor

Gammel pris = Ny pris / Vekstfaktor

Vekstfaktor er det som var 0,85 i regnestykket vårt, og den finner vi slik:

100-p100

der p er avslaget vi får, målt i prosent. Siden vi i vårt eksempel fikk 15% avslag, ble vekstfaktoren 

La oss nå bruke formelen vi fant for å finne svaret på oppgaven.

Gammel pris=2488 kr0,85=2927 kr

Det høres jo kanskje ut som en litt rar pris (priser slutter vanligvis på 00 eller 99 eller noe sånt), men hvis det var 2488 kr som stod i oppgaven, så er dette det riktige svaret!

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten