Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

deaju@icloud.com

Spørsmål:

D, 18

Hei. Jeg har et spørsmål om overslagsregning, er det slik at du må alltid runde et tall opp og et annet ned ved multiplikasjon og addisjon. For eksempel: en gave koster 210€, kursen er på 8,33. Kan jeg da runde bare 8,3 ned, eller må jeg da runde 210 opp også. Eks: 8*220

Svar:

Hei, D!

Et veldig godt spørsmål! Dersom man er ute etter et godt overslag, og avrundingen man gjør er relativt betraktelig, så bør man kompensere for dette med avrunding eller justering av den andre faktoren. 8,33·210 ≈ 8·220 virker meget fornuftig.

Hvor mye man skal justere er i praksis en treningssak, for poenget med overslag er at utregningen skal kunne gjøres i hodet. (Har du kalkulator eller datamaskin, kan du jo få det nøyaktige svaret.) Mitt inntrykk er at folk generelt er veldig dårlige på hoderegning ;)

Jeg tenker som følger: Dersom vi skal finne produktet a·b, og vi avrunder a til a·x, så bør vi justere b til omtrent b/x. Det gir mening ettersom a·x·(b/x) = a·b. Så må vi selvfølgelig passe på at denne justeringen ikke blir mer komplisert enn det opprinnelige regnestykket. Men det er en treningssak.

Vennlig hilsen,
Oraklet