Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Tema i matematikk på ungdomsskolen

Spørsmål:

Vilde, 12

Hvilken slags matte er det på ungdomsskolen, kan du i så fall forklare de ulike temaene

Svar:

Hei, Vilde!

Målene for hva du skal kunne etter 10. klasse kan du lese her ved å trykke på linken nederst, men det kan være litt vanskelig å forstå når man ikke har lært om dette enda. Jeg kan derfor gi en oppsummering av hva du kommer til å lære om.

Du skal lære å regne med forskjellige slags tall. Fra før vet kjenner du til heltall, desimaltall, brøk og prosent (hundredeler). Du skal også lære å regne med promille (tusendeler) og noe vi kaller standardform, som brukes for å regne med veldig store eller veldig små tall. Du skal lære å regne med kvadratrot, som du jo også har spurt om, og noe som kalles potenser, som innebærer å gange tall med seg selv. Du skal også bli flinkere på hoderegning, spesielt å gjøre overslagsregning, altså å gjøre avrundinger i regnestykket slik at det blir enklere å finne et tilnærmet svar.

Videre skal du lære å gjøre utregninger knyttet til praktiske situasjoner, inkludert økonomi (budsjett og regnskap) og vitenskapelige forsøk.

I geometrien skal du lære om ulike figurer, og du skal kunne konstruere dem, både med passer og linjal, og på datamaskin.

Du skal kunne beregne lengde, omkrets, vinkeler, areal og mer til. Du skal også kunne gjøre om mellom ulike måleenheter.

Du kommer også til å jobbe med statistikk, som både involverer å samle inn data (f.eks. å måle høyden på de i klassen), og å finne tall som er ekstra interessante (gjennomsnitt, største og minste verdi, og flere ting). Du skal også kunne presentere dette i tabell og diagram, både med og uten datamaskin.

Sannsynlighetsregning handler om å finne ut hvor stor sjanse det er for at noe skal skje, og dette vil først og fremst være knyttet til situasjoner du er vant med, f.eks. terningspill eller kortspill.

Til slutt skal du lære om funksjoner, noe av det aller viktigste i matematikken. Funksjoner beskriver hvordan én størrelse er avhengig av en annen, som f.eks. når lønnen din avhenger av hvor mange timer du jobber, eller hvordan tiden du bruker på 100m avhenger av hvor fort du løper.

Er det noe av dette du synes er spesielt interessant, så kan du jo sende meg et spørsmål eller kanskje en oppgave :)

https://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arssteget 

 

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten