Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Kvadratrot

Spørsmål:

Vilde, 11

Hva er egentlig kvadratrot

Svar:

Hei, Vilde!

Når du tar kvadratroten av et tall, så spør du "hvilket tall er slik at når jeg ganger det med seg selv, så får jeg dette tallet?"

Kvadratroten av 4 er 2 fordi 2·2 = 4.

Kvadratroten av 9 er 3 fordi 3·3 = 9.

Kvadratroten av 16 er 4 fordi 4·4 = 16.

Med symboler skriver vi √4 = 2 og √9 = 3 og √16 = 4.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten