www.matematikk.org

Gjennomsnitt

Spørsmål:

Hasnian, 13

Hei. Jeg har prøvd å søke på Internett veldig masse om hva gjennomsnitt viser men jeg skjønner ingenting. Internettet viser bare forklaringer som er vanskelige. Kan dere være så snille å si en forklaring på hva gjennomsnitt viser. Kan dere også være så snill å si det på lett måte sånn at jeg forstår plissss! Jeg vet hvordan man regner det, men jeg vet ikke hva den viser. Håper jeg får svar.

Svar:

Hei, Hasnian!

Godt spørsmål. Du sier du vet hvordan man regner det ut, så jeg hopper rett på forklaringen av hva det er. Gjennomsnitt kan vi si er det hver person får hvis vi samler opp alt i en kurv, og deler ut likt til alle. Så hvis jeg har 4 epler, du har 5 epler, og Anders har 9 epler, så har vi i gjennomsnitt 6 epler. Hvorfor? Fordi vi kan samle alle eplene i en kurv, slik at vi får 4+5+9 = 18 epler. Hvis vi nå deler ut ett og ett eple til hver person, får vi 6 epler hver. Derfor er gjennomsnittet 6.

Det er klart at vi kan snakke om gjennomsnitt, ikke bare for personer, men for familier, byer, land, osv. For eksempel kan vi finne ut hva som er den gjennomsnittlige inntekten per familie i Tromsø. Dette kan vi sammenligne med den gjennomsnittlige inntekten per familie i Bergen, eller Oslo, eller Stavanger, osv.

Gjennomsnitt brukes også til å finne ut hva som er mest vanlig eller mest sannsynlig, eller til å forutsi noe. Hvis du lurer på hvor mange dager med solskinn det kommer til å bli i Trondheim i juli, kan du se på hvor mange dager med solskinn det har vært de siste årene. La oss si det var 21 dager med sol i fjor, 17 dager året før, og 22 året før det igjen. Vi legger sammen de tallene, 21+17+22 = 60. Vi deler på 3 og får 20. Det har altså vært gjennomsnittlig 20 dager med sol de siste tre årene. Vi har samlet opp alle soldagene de siste tre årene, og fordelt dem likt på de tre årene. Det gir oss et inntrykk av hvor mange dager med solskinn vi kan forvente i år.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 27.05.2019 Endret: 28.08.2019