www.matematikk.org

nour0305@osloskolen.no

Spørsmål:

Nour, 17

Hei,
Hvordan regne løse dette :
Hva er volumet av et prisme, der sidene er 4cm, 5cm og 6cm?

Andre oppgaven:
Hva er overflaten av en fiskebolle boks, der radien er 5 cm og høyden er 12 cm?

Svar:

Hei, Nour!

For et rett prisme er volumet lengde ganger bredde ganger høyde, altså V = l·b·h. Her får vi

V = 4cm·5cm·6cm = 120cm3

Overflaten av en sylinder er lik arealet av sirklene som utgjør topp og bunn, pluss arealet av sideflaten, som er et rektangel med lengde lik omkretsen av sirkelen i bunnen (og toppen) og bredde lik høyden av sylinderen.

Areal av bunnflaten = π·r2 = π·5cm·5cm ≈ 78,5cm2

Omkretsen av denne sirkelen = 2·π·r = 2·π·5cm ≈ 31,4cm

Arealet av sideflaten = 31,4cm·12cm ≈ 377,0cm2

Overflaten av boksen = 2·78,5cm2 + 377,0cm2 = 534cm2

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 13.05.2019 Endret: 15.05.2019