www.matematikk.org

nour0305@osloskolen.no

Spørsmål:

Nour, 17

Hei,
Her må man bruke regnerekkefølgen, men alle disse tegnene forvirrer meg; hvordan løser man denne:
3^2(a + 2)/2 – a(2 – b)/b + 2a*3 – 2

Svar:

Hei, Nour!

Parenteser  Potenser → Multiplikasjon og divisjon → Addisjon og subtraksjon

=9a+182-2a-abb+6a-2

Ganger så venstre teller og nevner med b, og høyre teller og nevner med 2, slik at vi får felles nevner 2b.

=9b+18b2b-4a-2ab2b+6a-2

Når vi nå skal ordne felles brøkstrek, må vi sette parentes rundt telleren tli høyre, for det står minus foran den brøken. Dette betyr i praksis at vi vil ende opp med å snu alle fortegn i den telleren.

=9ab+18b-4a-2ab2b+6a-2=9ab+18b-4a+2ab2b+6a-2

=11ab+18b-4a2b+6a-2

Ved å gange og dele de to siste leddene med 2b, får vi også dem oppå samme brøkstrek.

=11ab+18b-4a+12ab-4b2b=23ab-4a+14b2b

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 13.05.2019 Endret: 15.05.2019