www.matematikk.org

Deling av usymmetriske figurer

Spørsmål:

Haakon, 41

Hvis du har ett usymmetrisk areal på for eksempel 500 kvadratmeter, hvordan kan du dele det  arealet inn i for eksempel 2 eller 4 like store deler?

Svar:

Hei, Haakon!

Det er ganske vanskelig å jobbe med usymmetriske figurer, så hvis vi ikke skal gå altfor teknisk til verks, så er det få metoder som funker bra for å dele opp figuren likt.

En metode er å legge et rutenett over figuren, slik at figuren blir dekket av mange små kvadrater. Jo mindre disse kvadratene er, jo mer nøyaktig blir inndelingen. Det vi da kan gjøre, er å telle opp antall kvadrater som overlapper figuren vår. Vi kan derfra trekke en linje gjennom figuren slik at det er like mange kvadrater på hver side av linja. Da har vi delt figuren i to (omtrent) like store deler. Vi kan gjenta prosessen for de to halvpartene av figuren hvis vi vil dele figuren i fire like store deler. Denne metoden funker også for tre deler, fem deler, seks deler og så videre.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 06.11.2017 Endret: 06.02.2019