Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Vei-fart-tid

Spørsmål:

kjersti, 12

Vidar er på fjelltur. Han starter å gå kl. 09.00. Han bruker fire timer på å gå fra Fjellbu til Storebu. Strekningen han går er 14 km. Hvilken fart går Vidar med?

Svar:

Hei, kjersti!

Det går bare an å si noe om hvilken gjennomsnittsfart han går med. Formelen vi bruker da er

fart=veitid 

Her har du fått oppgitt veien i kilometer og tiden i timer, så da får du ut et svar i kilometer i timen. Sett inn i formelen tiden han bruker i stedet for tid (i nevneren) og strekningen i stedet for vei (i telleren). Du får da at gjennomsnittsfarten til Vidar er 3,5 kilometer i timen.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten