Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Algebraiske lover

Spørsmål:

Emilie, 17

b+ca, bHei! Jeg lurte på hva de kommutative, assosiative og distributive lovene er?

Svar:

Hei, Emilie!

Dette er algebraiske lover, som er regler vi vet gjelder for tallene vi regner med.

Kommutativ lov: Gjelder for addisjon og multiplikasjon. Sier at for to tall a og b er

 a+b=b+a og ab=ba.

Assosiativ lov: Gjelder for addisjon og multiplikasjon. Sier at for tre tall a, b og c er

 (a+b)+c=a+(b+c) og (ab)c=a(bc).

Dvs. at vi får samme svar om vi først regner ut a+b og så legger til c, og om vi først regner ut b+c og legger dette svaret til a.

Distributiv lov: Gjelder når hele paranteser skal multipliseres med et tall a.

 a(b+c)=(ab)+(ac).

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten