Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Hvilken er størst, 1:25 eller 1:50

Spørsmål:

Kristina, 16

Jeg har et spørsmål som angår målestokk. Er 1:25 000 mindre eller større målestokk enn 1:50 000?

Svar:

Hei, Kristina!

Målestokken angir hvor mye én lengdeenhet på kartet representerer i virkeligheten. 1:50 000 er dermed den minste målestokken, siden hver lengdeenhet på kartet representerer mer her enn i 1:25 000, og dermed er kartet mest forminsket med den første målestokken.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten