Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Finnes det cm^4?

Spørsmål:

Thea, 11

Vi har hatt om volum på skolen alså cm, dm, km, m³. Finnes det cm4?

Svar:

Hei, Thea!

Godt spørsmål! Det er slik nysgjerrighet som driver matematikerne.

Hvorvidt det finnes i den virkelige verden, er et vanskelig spørsmål. Matematisk sett kan du godt jobbe i fire dimensjoner, og gjerne også flere, om du vil.

Så er det et spørsmål om den regningen vi kan gjøre med cm4 har noen relevans til den virkelige verden. At cm³ fungerer, er det ikke tvil om. Det kan man bruke til å måle en beholder som har bredde, høyde og dybde -- for eksempel en fyrstikkeske eller et pennal. En firedimensjonal eske må i tillegg kunne strekke seg langs enda en retning. Bare det at vi ikke har et vanlig ord for en fjerde lengderetning, er et tegn på at det er noe vi ikke er vant til.

Fysikerne jobber mye med fire dimensjoner, men de lar tid være den fjerde, og tid er det litt vanskelig å måle i cm. Dermed må nesten dette stå som et åpent spørsmål ingen helt vet svaret på. Dersom noen finner ut at det finnes fire dimensjoner som kan måles med cm, så står du og jeg som matematikere klare til å fortelle dem hvordan de skal regne!

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten