Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Det gamle Egypts matematikk

Spørsmål:

Maria, 13

Kan du beskrive samfunnet der det egyptiske tallsystemet ble brukt,hva matematikken ble brukt til? og hvilke kilder vi har til det egyptiske tallsystemet?

Svar:

Hei, Maria!

Det gamle Egypt er navnet på oldtidsriket Egypt som ble til omkring 3000 år f.kr., og varte i 2000 år. Landet ble styrt sammenhengende av en serie dynastier (altså at makten blir arvet nedover fra far til sønn). Det var presteskapet som styrte, og det fysiske arbeidet ble utført av slaver. Blant annet ble de store pyramidene bygd av slaver.

Det gamle Egypt lå der Egypt ligger i dag, og vi ser at Rødehavet (eller suezkanalen) ligger som et natulig vern mot fiender fra øst. Dette gjorde at Egypt fikk utviklet sitt samfunn, og sin matematikk, uten stadige invasjoner og nye herskere. Dette betydde også at det var ikke var like mye handel i Egypt som i det andre store oldtidsrike, Mesopotamia. Dette fordi Mesopotamia lå sentralt til i forhold til andre viktige handelspartnere, mens Egypt, som sagt, lå mer isolert til. Dette kan være en av grunnene til at matematikken i det gamle Egypt aldri ble like godt utviklet som den i Mesopotamia.

Vi har flere papyruser og relieffer som er bevart fra det gamle Egypt, og som dermed kan si oss mye det gamle Egypts matematikk. Rhind-papyrusen beskriver egypternes geniale metode for multiplikasjon og divisjon, en metode som baserer seg på samme prinsipper som benyttes i moderne datamaskiner, nemlig utvikling i totallsystemet. Den viser også hvordan egypterne hadde utviklet en avansert brøkregning, der de kun benyttet stambrøker (brøker med 1 som teller) og der nevnerene er potenser av 2. Også andre avanserte teknikker, som hvordan de klarte å finne en tilnærming til arealet av en sirkel, kan en lese om i Rhind-papyrusen.

Moskva-papyrusen er en annen stor kilde til egypternes matematikk. Denne viser at  egypterne kunne regne ut volumet av en rett avkortet pyramide og deres utregning av kulens overflate.

Mange av problemene som behandles i Rhind-papyrusen og i Moskvapapyrusen, later til å være knyttet opp mot praktiske oppgaver i samfunn og næringsliv, som for eksempel baking av brød og ølbrygging. Den viser også et eksempel på at de benytter brøkregning for å gjøre en rettferdig oppdeling av brød for utdeling til arbeidsfolk. Forblanding til husdyr og beregning av lagringsplass for korn er andre problemer vi har sett at de har klart å løse ved hjelp av matematikk.

En god del av problemene som behandles i Rhind-papyrusen er av en natur som kan løses med en metode som i middelalderen gikk under navnet Regula Falsi. Dette kan oversettes med det gale talls metode. Metoden kan brukes til å løse en hvilken som helst likning av første grad i en variabel.

Hvis du vil lese mer om matematikkens historie, anbefaler jeg at du går på biblioteket og spør etter bøker av Audun Holme. Alle disse opplysningene har jeg funnet i "Matematikkens historie 1 og 2" av Audun Holme, men han har også skrevet flere bøker om matematikkens historie, beregnet på barn og ungdom.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Hopp over bunnteksten