Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Hvordan finne rabatt?

Når vi får oppgitt prisen til en vare og hvor mange prosent avslaget er, så finner vi den nye prisen slik:Ny pris=(100%X%)100%Original prisHer trenger vi bare å sette inn den originale prisen, og avslaget i prosent inn for X.

 

Når vi får oppgitt den nye prisen og hvor mange prosent varens pris er blitt rabattert, så finner originalprisen slik:Original pris=100%(100%X%)Ny prisHer trenger vi bare å sette inn den nye prisen, og avslaget i prosent inn for X.

 

Når vi får oppgitt original prisen og den rabatterte prisen og vil finne ut hvor mye rabatt vi får i prosent, så finner vi rabatten slik:X%=100%Ny prisOrignal pris100%Her trenger vi bare å sette inn den originale prisen, og den nye prisen.

 

Eksempel 1

En bukse koster 500 kr. Hele butikken har 70% salg. For å finne ut hvor mye buksa koster, så følger vi formelen: 

Ny pris=100%70%100%500kr=30%100%500kr=150kr

Den nye prisen for buksa er 

150 kr.

 

 

Eksempel 2

Fire par strømper koster 100 kr etter rabatt, og vi får vite at rabatten var 36%. Vi finner original prisen slik: Original pris=100%100%36%100kr=100%64%100kr=156,25kr

Original prisen på de fire par strømpene var 156,25kr.

 

Eksempel 3

Karl har 2500 kr og ønsker å kjøpe nye ski som koster 4000 kr. Hvor stort avslag i prosent må det være for at Karl har råd til de skiene? Vi må da vite hvor mange prosent 2500 er av 4000, og det gjør vi ved å dividere 2500 på 4000. 100%2500kr4000kr100%=37,5%

Det betyr at skiene må bli rabattert minst med 37,5% for at Karl skal ha råd til dem.

Begrep

  • Prosent

    Prosent betyr hundredel og skrives %.

    Eksempel: Hvor mange prosent er 1 av 4? 14=125425=25100=25%.

Hopp over bunnteksten