Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Prosentpoeng

Hvilken av de to følgende sitater er riktig?

"Sponsorstøtten økte med 2%, fra 80% til 82%"

"Sponsorstøtten økte med 2 prosentpoeng, fra 80% til 82%"

 husk

Prosent er hundredeler.

Prosentpoeng er differansen (den absolutte endringen) mellom to prosenter.

NB! Differansen mellom 20 prosent og 30 prosent er 10 prosentpoeng. Forskjellen mellom 20 prosent og 30 prosent er 50 prosent av de 20 prosentene.

Ved å sette ny prosentsats lik ny verdi og gammel prosentsats lik opprinnelig verdi, kan vi bruke denne regelen:

prosentvis endring

ny verdi-opprinnelig verdiopprinnelig verdi100 %=endring i prosent


Vi setter ny verdi lik 82 og opprinnelig verdi lik 80. Vi bruker formelen over og får at

828080100 % =280100 % =140100 % =2,5 %

En økning fra 80 % til 82 % er derfor på 2,5%, ikke på 2%. Det riktige ville vært å si at

"Sponsorstøtten økte med 2 prosentpoeng, fra 80 % til 82 %."

Neste gang du ser eller hører om oppgang eller nedgang fra én prosentverdi til en annen - sjekk om det blir omtalt som prosentpoeng!

Begrep

  • Prosentpoeng

    Prosentpoeng er forskjellen mellom to prosenttall.

    Eksempel: Forskjellen mellom 80 % og 82 % er 2 prosentpoeng.

  • Prosent

    Prosent betyr hundredel og skrives %.

    Eksempel: Hvor mange prosent er 1 av 4? 14=125425=25100=25%.

Hopp over bunnteksten