Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Hva er prosent?

Med prosent menes "del av hundre". Dermed blir 1 prosent definert som en hundredel.

 

  1%=1100

Når vi snakker om prosent, snakker vi altså om hundredeler. Dette forteller oss at prosent har noe med andel å gjøre. Andel av helheten, rett og slett. På figuren under til venstre er én av fire deler skravert, eller vi kan si at 14 av figuren er skravert.

Deler vi inn kvadratet i 100 like store deler, vil vi finne at 25 av de 100 rutene ligger i det skraverte området.  


I stedet for 14 sier vi ofte 25%.

14100%=25% av kvadratet er skravert.

Det er en sammenheng mellom prosent, brøk og desimaltall.
Vi ser på 25% og hvordan vi kan skrive det som både prosent, brøk og desimaltall.

25%             - skrevet som prosent
25% = 25100         - skrevet som brøk
25% = 25100 = 25:25100:25 = 14 - skrevet som brøk og forkortet
25% = 25100 = 25:100 = 0,25 - skrevet som desimaltall

 

25% kan derfor skrives på fire måter:

fire skrivemåter for 25%

25 % =25100=14=0,25

 

 

Hopp over bunnteksten