Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Trekant og firkant

La oss se på forskjellige trekanter og firkanter.

Trekant

En trekanten er den enkleste mangekanten. Noen trekanter har fått egne navn.

a: I en likebeint trekant er minst to sider like lange.

b: I en likesidet trekant er alle sidene like lange.

c: Spiss trekant: Her er alle tre vinklene mindre enn 90ο.

d: Rettvinklet trekant: En av vinklene er 90ο.

e: Stump trekant: En vinkel er større enn 90ο.


I en likebeint trekant (som trekant a) er to sider like lange. Den tredje siden kalles ofte grunnlinja. En likesidet trekant (se trekant b) er også likebeint. I en likesidet trekant er alle vinklene like store.

En og samme trekant kan være både likebeint og rettvinklet. Da er to av vinklene 45ο. Alle likebeinte rettvinklede trekanter har lik form.

 

Firkant

En ’allminnelig’ firkant i geometrisk sammenheng har ingen spesielle egenskaper utenom det å være en firkant. Den kan da for eksempel se slik ut:

Dette kalles også en uregelmessig firkant. I dagliglivet brukes et rektangel som en allminnelig firkant.

Noen firkanter har fått egne navn:

a: Trapes: Minst to sider er parallelle.
b
: Parallellogram: Motstående sider er parvis parallelle.
c
: Rektangel: Alle fire vinklene er rette.
d: Rombe: Alle sidene er like lange.
e: Kvadrat: Regulær firkant, det vil si alle vinklene er rette og alle sidene like lange.

Legg merke til at ethvert parallellogram er også et trapes. Alle egenskaper som trapeser har arves av de mer spesielle firkantene, som parallellogram, rektangel og så videre. På samme måte er ethvert kvadrat et rektangel – kvadratene har jo fire rette vinkler.

Litt mer om et kvadrat

Kvadratet er firkanten med de mest spesielle egenskapene.
I et kvadrat er alle sidene like lange,
og vinklene i hvert av hjørnene er rette (altså  90ο).

Vi ser at et kvadrat er
•    en rombe fordi alle sidene er like lange
•    et rektangel fordi alle de fire vinklene er rette
•    et parallellogram fordi motstående sider er parvis parallelle
•    et trapes fordi minst to sider er parallelle

Begrep

 • Firkant

  Firkant

  En firkant er en geometrisk figur med fire hjørner og fire sidekanter. 

 • Kvadrat

  Kvadrat

  En firkant der alle sider er like lange og alle vinkler 90°.

 • Likebeint trekant

  Likebeint trekant

  I en likebeint trekant er to sider like lange og to vinkler like store.

 • Likesidet trekant

  Likesidet trekant

  I en likesidet trekant er alle sidene like lange og alle vinklene 60°.

   

 • Mangekant

  En mangekant er en geometrisk lukket figur som er satt sammen av rette linjestykker. Kalles også en polygon.

  Eksempel: trekant, firkant, femkant (pentagon) og sekskant (heksagon).

 • Parallellogram

  Parallellogram

  Et parallellogram er en firkant med parvis parallelle sider. Vinklene er parvis like store.

 • Rektangel

  Rektangel

  Et rektangel er en firkant der sidene er parvis like lange og alle vinklene er 90°.


  Areal: A=ab

  Omkrets: O=2a+2b

 • Rettvinklet trekant

  En rettvinklet trekant er en trekant der en av vinklene er rett, altså 90 grader.

 • Trekant

  Trekant

  En trekant er en todimensjonal figur med tre hjørner og tre sidekanter. 

   

Hopp over bunnteksten