Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Repetisjon av begreper

Hva mener vi når vi snakker om utfall, gunstige utfall, utfallsrom og begivenheter?

Utfall

 Definisjon

Et utfall betyr en hendelse eller mulighet.

Eksempler:

 1. Et nyfødt barn kan være en jente, så jente er et mulig utfall for kjønnet til barnet.
 2. Grønt lys er en av de mulige trafikklysfargene en bil kan møte i et lyskryss. Derfor er grønt et utfall.
 3. Siden det er mulig å få en femmer på en matematikkprøve, er 5 et utfall for karakteren på en matematikkprøve.

 

Utfallsrom

definisjon

Et utfallsrom består av alle forskjellige utfall en hendelse kan ha. Som symbol for utfallsrommet bruker vi ofte U. 

Eksempler:

 Eksempler:
 1. Et nyfødt barn kan enten være en gutt eller en jente, så utfallsrommet består av mulighetene gutt eller jente. U={gutt,jente}.
 2. Trafikklys lyser i fargene grønt, rødt og gult, og da er dette utfallsrommet. U={grønt,rødt,gult}.
 3. Karakteren på en matematikkprøve kan være 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. U={1,2,3,4,5,6}

 

Gunstig utfall

 definisjon

Et gunstig utfall er den hendelsen vi er interessert i.

Eksempler:

 1. Dersom det å få en jente er det som er av interesse, er jente det gunstige utfallet.
 2. Hvis det å møte grønt lys et det som interesserer oss, sier vi at det gunstige utfallet er grønt.
 3. Dersom vi er interessert i å få en sekser på en matematikkprøve, er 6 det gunstige utfallet i dette tilfellet.

 

Begivenhet

 definisjon

En begivenhet er en delmengde av utfallsrommet. Den består av ett eller flere utfall.

Eksempler:

 1.          Et nyfødt barn kan være enten gutt eller jente. I dette utfallsrommet er det tre ulike begivenheter: {gutt} , {jente}  og {gutt,jente}

 2.          En begivenhet for en bil i et lyskryss kan eksempelvis være å møte et rødt lys, eller ikke-grønt (gult eller rødt).

 3. Å få 6 er et eksempel på en begivenhet fra utfallsrommet. Å få bedre enn 3, altså 4, 5 eller 6, er et annet eksempel på en begivenhet.

Begrep

 • Begivenhet

  En begivenhet er en delmengde av utfallsrommet og består av ett eller flere utfall.

  ·         Å få 6 på en terning er et eksempel på en begivenhet, der utfallsrommet består av 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Å få høyere enn 3, altså 4, 5 eller 6, er et annet eksempel på en begivenhet.

 • Gunstig utfall

  Et gunstig utfall er den hendelsen som er interessant for oss.

  Eksempel: Vi skal finne sannsynligheten for å få terningkast 1 eller 6. Av de seks mulige utfallene er 1 og 6 gunstige utfall.

  Se Hendelse

 • Sannsynlighet

  Sannsynligheten for noe forteller hvor sikkert eller usikkert det er at en hendelse skal skje.
  En sannsynlighet er minst 0 og maks 1.

  Sannsynlighet 0 betyr at en hendelse helt sikkert ikke skjer.
  Sannsynlighet 1 betyr at en hendelse helt sikkert skjer.

  Når du kaster mynt og kron, er sannsynligheten for å få mynt 0,5 og kron 0,5.

  Sannsynligheten for å få mynt eller kron er 1.

 • Utfall

  Mulig resultat av en hendelse.

  Eksempel: Du kaster en terning og får seks øyne. Utfallet er seks. Du kaster en mynt og får kron. Kron er utfallet.

 • Utfallsrom

  Alle mulige utfall en hendelse kan ha. Utfallsrom betegnes med U.

  Eksempel: Karakterer på en matematikkprøve har utfallsrommet U={1,2,3,4,5,6}.

Hopp over bunnteksten