Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Typer av funksjoner

Lineære funksjoner: Funksjonen f gitt ved f(x)=3x+2 er en lineær funksjon, siden formeluttrykket er et lineært uttrykk. Vi kaller den lineær fordi x står alene kun multiplisert med en konstant faktor, og da er grafen en rett linje. For hver x, regner vi ut tallet der vi multipliserer x med 3 og legger til 2.
 
Eksponentialfunksjoner: Funksjonen s gitt ved s(x)=ax er en eksponentialfunksjon, siden variabelen x er i eksponenten. For hver x regner vi ut uttrykket ax, og får en (og bare en) funksjonsverdi. Eksponentialfunksjoner er funksjonsuttrykk på formen abx,b>0 (variabelen i eksponenten).
 
Trigonometriske funksjoner: Funksjonen f gitt ved f(x)=sinx kalles sinusfunksjonen. For hver x (som er en vinkel målt i radianer) regner vi ut sinusverdien til x. Funksjonen g gitt ved gx=cosx, kalles tangensfunksjonen. En funksjon sammensatt av utrykk med tangens, sinus og cosinus kaller vi en trigonometrisk funksjon, for eksempel vx=3sinx+cosx+10tanx.

Absoluttfunksjonen: Funksjonen f gitt ved f(x)=|x| er regelen som til hver x gir oss absoluttverdien av x. Den kalles absoluttverdifunksjonen. Ved definisjonen av absoluttverdi, kan f også skrives som

 fx={xx 
for x0
for x<0

 

Logaritmefunksjoner: funksjonsuttrykk på formen alogbx,b>0 (variabelen i en logaritme).

Potensfunksjoner: funksjonsuttrykk på formen axb (potens av variabelen).

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten