Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Johannes forteller deg om polynomfunksjoner

I videoen får du en forklaring av begrepet polynom, koeffisient, variabel, grad og et generelt polynom av grad n i x. Johannes viser et eksempel der han finner funksjonsverdier og tegner grafen i et koordinatsystem.

MatRIC: Polynomfunksjoner


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC

 

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten