Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
5. trinn
6. trinn
7. trinn

Julekalender 2012, 5.-7. trinn

Lærerens instruksjoner

ALT DU FINNER PÅ DISSE NETTSIDENE KAN DU LASTE NED I ET UTSKRIFTSVENNLIG FORMAT (pdf), se vedlegget i høyrespalten.

Årets julekalender for 5.-7. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Oppgavene 2, 4, 5, 6, 7 og 8 er delt i to nivåer slik at du som lærer, eller eleven selv, kan velge hvilket nivå som passer best. Nivå 1 er det letteste. Alle oppgavene gir ett tall som svar, og dette tallet tilsvarer en bokstav som dere finner ved å velge rett svaralternativ.

Når dere har alle 9 bokstavene skal disse settes sammen til et norsk ord, og det er dette ordet som er løsningen på julekalenderen for 5.-7. trinn. Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si, for bokstavene må uansett stokkes om.

Tips for årets løsningsord:
Det går 10 slike på en hel.

Klasser som ønsker å konkurrere om å vinne premier må sende inn løsningene i en e-post til julekalender5-7@matematikk.org innen torsdag 10. januar 2013. Det er læreren som på vegne av trinnet/gruppen skal sende inn løsningsordet.

Innholdet i e-posten må være:

Løsningsord

Klasse(r):
Antall elever som har deltatt:
Kontaktpersons e-postadresse:
Skole:
Skolens postadresse:


Innsendingsfrist for konkurransen er 10. januar 2013.

Vinnerne offentliggjøres via startsiden, www.matematikk.org 15. januar kl. 12.00.

Spørsmål kan sendes til post@matematikk.org

Lykke til med oppgavene, og god jul!


Elevens oppgaveark

Eksempler på årets oppgaver for 5. - 7. trinn

Oppgave 3

Hvor mange forskjellige sluttresultat kan det være når du vet at det ble skåret 5 mål totalt i ishockeykampen sist helg? (Hint: 2-3 er et mulig resultat)

 

 

Oppgave 8, nivå I

Hvilket rutenett får tre på rad (vannrett, loddrett eller på skrå) når disse oppgavene løses?

  •  1+2+3+410+15= 
  •  2222= 
  •  0,97+0,03= 
  • Det dobbelte av halvparten av åtte =
  • Jeg er et partall mindre enn 8, og om du ganger meg med 7 får du 28.

Skrevet av

Hege Kaarstein
Hege Kaarstein

Institusjon

Universitetet i Oslo