Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Julekalender 2012, 8.-10. trinn

Lærerens instruksjoner

ALT DU FINNER PÅ DISSE NETTSIDENE KAN DU LASTE NED I ET UTSKRIFTSVENNLIG FORMAT (pdf), se vedlegget i høyrespalten.

Årets julekalender for 8.-10 trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav ett er riktig.

Når elevene har alle 9 bokstavene, skal disse settes sammen til et norsk ord, og det er dette ordet som er løsningen på årets julekalender for 8.-10. trinn. Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si - bokstavene må uansett stokkes.

Tips for årets løsningsord:
Pynt i hengende lenke
 
Opplegget kan passe til en kosetime før jul, eller klassene kan velge å løse noen av dagene i desember. Dersom klassen skal bruke opplegget i én kosetime kan det lønne seg å dele opp i grupper og dele ut oppgaver slik at alle oppgavene blir forsøkt løst i løpet av timen. De ”letteste” oppgavene kommer først.


Klasser som ønsker å konkurrere om å vinne premier må sende inn løsningene i en e-post til julekalender8-10@matematikk.org innen torsdag 10. januar 2013.
Det er læreren som på vegne av trinnet/gruppen skal sende inn løsningsordet.

Innholdet i e-posten må være:

Løsningsord

Klasse(r):
Antall elever som har deltatt:
Kontaktpersons e-postadresse:
Skole:
Skolens postadresse:


Innsendingsfrist for konkurransen er 10. januar 2013.

Vinnerne offentliggjøres via startsiden, www.matematikk.org 15. januar kl. 12.00.

Spørsmål kan sendes til post@matematikk.org

Lykke til med oppgavene, og god jul!

Elevens oppgaveark

Eksempler på årets oppgaver for 8. - 10. trinn

Oppgave 3

Det hevdes at veldig mange voksne ikke klarer å løse denne oppgaven riktig:

Skriv en likning hvor du bruker bokstavene E og L for å representere denne situasjonen.

Det er seks ganger så mange elever som lærere ved min skole.
La E være antall elever ved skolen og L være antall lærere.

Hvordan er det med deg – hvilken likning er riktig?

 6L=E   6E=L   6=EL   L=E+6 

Oppgave 9

En av ungdomsskolens elever hadde fått med seg 1000 kroner fra elevrådskassa for å kjøpe 100 pyntegjenstander til årets juleball. Han måtte bruke opp alle pengene og han kunne velge mellom julestjerner til 50 kroner stykket, kubbelys til 10 kroner stykket, eller girlander til 5 kroner per stykket. I tillegg hadde han fått beskjed om at han måtte ha minst én av hver ting.


Hvordan må forholdet mellom antall julestjerner og antall girlandere være om han skal få til dette?

Skrevet av

Hege Kaarstein
Hege Kaarstein

Institusjon

Universitetet i Oslo