Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Søyle- og stolpediagram

Et søylediagram består av søyler eller rektangler som har like store bredder og er tegnet i like store avstander fra hverandre. Hvis søylene ikke har en bredde, men kun er et strek, kan vi kalle det et stolpediagram.

Hvert rektangel i et søylediagram svarer til enten et svaralternativ, en observasjonstype eller et intervall når dataene er gruppert. De ulike svarene vises på den vannrette aksen. Høydene på rektanglene er bestemt av frekvensene i frekvenstabellen.

Noen velger å kalle det søylediagram når man jobber med ikke-numeriske data, og stolpediagram når man jobber med numeriske data. Søyle- og stolpediagram kan tegnes enten for hånd eller ved hjelp av egnede dataprogram.

Et søylediagram

Christoffer og Ali spurte 50 forbipasserende (25 menn og 25 kvinner) hvilken sjokolade de likte best av Kvikklunsj (K), Japp (J), Melkesjokolade (M) og Fruktnøtt (F).

 

 
  
              

                

 Bildene er hentet fra freia.no   

 

De fikk følgende svar fra menn:

 J   K   K   M   J   J   M   M   F   K   M   K   K 
 F  J  K  M  K  F  F  J  K  K  K  M  

 

Og følgende svar fra kvinner:

 K   K   M   M   F   K   M   J   M   K   K   F   F 
 J  M  K  M  M  M  F  K  J  K  F  K  

 

Vi setter opp en frekvenstabell.

 Type sjokolade   Frekvens (menn) 
 Frekvens (kvinner)
  Kvikklunsj             10                  9
  Japp              5                  3
  Melkesjokolade              6                  8
  Fruktnøtt              4                  5

 

 

 

 

 

Ved hjelp av tabellen kan vi tegne et søylediagram som dette (tegnet med Excel):

De røde søylene er frekvensene for kvinnene og de blå for mennene. Vi ser at blant de spurte var Kvikklunsj vinneren for både kvinner og menn, mens fruktnøtt var minst likt blant menn og Japp blant kvinner.

Begrep

 • Frekvens

  Frekvens er antall ganger et svaralternativ eller en observasjon finnes i en datasamling. Vi finner fekvensen ved å telle opp hvor mange ganger en og samme data inntreffer.

  Se frekvenstabell

 • Frekvenstabell

  Frekvenstabell

  En frekvenstabell er en opptelling og ordning av dataene i en datasamling.

  Se frekvens

 • Ikke-numeriske data

  Data som ikke er tall, for eksempel bokstaver, farger og gjenstander.

 • Søylediagram

  Søylediagram

  Viser en fordeling av data fra for eksempel en spørreundersøkelse. Høyden på en søyle vil da vise svarfrekvensen.

  Se Stolpediagram

 • Stolpediagram

  Et søylediagram uten bredde på søylene.

  Søyle- og stolpediagram brukes ofte om hverandre, og forskjellen er bare en definisjonssak.

  Se Søylediagram

Hopp over bunnteksten