Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Statistikk (del II)

Vi møter ofte ordet statistikk. Men hva betyr det egentlig, og hvordan kan man bruke statistikk?

Statistikk som fag dreier seg om innsamling og bearbeiding av opplysninger fra observasjoner, spørreundersøkelser og eksperimenter. Ved hjelp av statistiske metoder får man oversikt over data, skaffer seg informasjon, og kan trekke konklusjoner.

Noen eksempler på spørsmål vi svarer på med statistikk:

 • Hvor mange timer sover du i gjennomsnitt hver dag?
 • Hvordan fordeler valgstemmene seg i din kommune?
 • Hvor mange prosent av elevene i din klasse har ikke smart-telefon?
 • Hvor mye av lommepengene pleier du å spare? 

Statistikk er et nyttig verktøy som brukes i for eksempel økonomi, medisin, samfunnsfag og politikk.

 

 

I dette lynkurset i statistikk skal vi snakke om fire hovedtemaer:

 1. Data – Hva mener vi med data? Hvilke typer data finnes det? Hvordan organiserer man data?
 2. Frekvenstabell – Hva er en frekvenstabell og hvordan lager man en slik tabell? Hva betyr relativ frekvens og kumulativ frekvens?
 3. Diagrammer – Vi skal lære oss å forstå søyle- og stolpediagram, linjediagram, sektordiagram og histogram.
 4. Beregning på en datamengde – sentralmål (gjennomsnitt, median og typetall) og spredningsmål (variasjonsbredde, kvartiler, varians og standardavvik).

Begrep

 • Sentralmål

  Sentralmål er utregnede verdier som viser "sentrum" for innsamlede data. Tre eksempler på sentralmål er gjennomsnitt, median og typetall.

  Se gjennomsnitt, median og/eller typetall

 • Spredningsmål

  Spredningsmål er størrelser som sier oss noe om hvor mye dataene i et datasett varierer. Noen eksempler på spredningsmål er variasjonsbredde, varians og kvartiler.

 • Statistikk

  Statistikk dreier seg om innsamling og bearbeiding av data eller informasjon. Målet med statistikk er å presentere og gjøre beregninger på datamaterialet slik at det kan gi god og sann informasjon og være grunnlag for vurderinger.

 • Data

  Opplysninger som vi samler inn kalles data.

  Data kan for eksempel være 3, 5, 10, 41 og 41, som er alderen i en familie bestående av fem personer. Data kan også være blå, grønn, gul, som er farger på biler.

Hopp over bunnteksten