Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Linjediagram

Når vi ønsker å studere noe som endrer seg med tiden bruker vi linjediagram. Eksempler kan være hvis vi vil vite hvordan renta eller temperaturen på et sted utvikler seg over en bestemt periode.

Et linjediagram består av en samling punkter i et koordinatsystem, som representerer de registrerte dataene og tidene. Det trekkes rette eller krumme linjestykker mellom punktene. Husk at observasjonene avhenger av tid, og derfor er det veldig viktig ved datasamling å ikke bytte om tidspunktene for observasjonene.  

Nå skal vi se på et eksempel.

Antall solgte vafler i skolekantina

Bildet er hentet fra tine.no

Kantina på en ungdomsskole selger ferske vafler hver måned, og de forrige to årene har de først statistikk over antall solgte vafler:

År\Måned Jan  Feb  Mar  Apr  Mai  Jun 
Jul 
Aug 
Sep  Okt  Nov Des
 I fjor  63  194  176  121  88  24   0  55  158  131  129  70
 I forfjor  59  187  162  108  86  17   0  53  152  126  111  58

 

 

 

 Dataene kan fremstilles i et linjediagram som dette (med for eksempel Excel):

Diagrammet viser at for begge årene solgte kantinen flest vafler i februar måned og ingen i juli. Generelt ser vi at i fjor ble det solgt flere vafler enn året før. Kanskje skolen har fått inn et større kull?

Begrep

  • Koordinatsystem

    Koordinatsystem

    Et koordinatsystem i planet består av to akser, x-aksen og y-aksen. Aksene står vinkelrett på hverandre. x-aksen er horisontal og y-aksen er vertikal. Punktet der aksene krysser kalles for origo. Koordinatsystemet gir oss muligheten til å presentere punkter i planet i form av to tallverdier (x,y). Origo har koordinatene (0,0).

  • Linjestykke

    Linjestykke

    Et linjestykke er en sammenhengende bit av en linje, avgrenset av to endepunkter. Navnet på et linjestykke er vanligvis gitt ved de to endepunktene: AB, CD, ...

Hopp over bunnteksten