Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Kvadratrøtter og andre røtter

Figur 2 forestiller et tversnitt av et hustak. Hvor lang den lengste siden i trekanten (diagonalen i kvadratet)?

Dette er et eksempel på et praktisk problem som vi støter på når et hus skal bygges. For å finne for eksempel hvor lange plankene på taket skal være, må vi bruke

Pytagoras læresetning

Pytagoras læresetning

Pytagoras læresetning sier at:

Arealet av kvadratet utspent av hypotenusen i en rettvinklet trekant er lik summen av arealene til kvadratene utspent av katetene.

Hvis lengden av katetene er a og b, og lengden av hypotenusen er c, har vi denne sammenhengen : a2+b2=c2 

Setningen kan brukes til å finne en side i en trekant.

Pytagoras' læresetning
og kvadratrøtter.

Når ingeniører konstruerer en bru, regner de med kvadratrøtter for å være sikre på at bruen er stabil. Kartmålere og designere regner daglig med kvadratrøtter.

Vi vil se nærmere på hva å ta roten av et tall betyr, hvordan vi regner med røtter og løser likninger ved hjelp av dem. I tillegg vil på forskjellige typer røtter; kvadratrøtter, kubikkrøtter og andre. 

Hvor mye har gått i glemmeboken? Ta en rask test!