Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Statistikk (del I)

Introduksjon

Vi møter ordet statistikk nesten daglig, i aviser, tidsskrifter og på TV. Ordet brukes i dagligtale om en stor samling med tall eller andre data. Men statistikk er mye mer. For å besvare følgende ganske enkle spørsmål, trenger vi statistikk.

 •  Hvor mange timer sover du i gjennomsnitt hver dag?
 •  Hvordan er de politiske partiene fordelt i din kommune?
 •  Hvor mange prosent av elevene i din klasse har et nettbrett hjemme?
 •  Hvor mye av lommepengene pleier du å spare? 

Målet med statistikk er å presentere og gjøre beregninger på datamaterialet slik at det kan gi god og sann informasjon, og være grunnlag for vurderinger og for beslutninger, både privat og i offentlige sammenhenger. 

I lynkurset vil vi se på:

  1. Data
   • Hva mener vi med data?
   • Hvilke typer data finnes det?
   • Hvordan organiserer man data?
  2. Frekvenstabell - Hva er en frekvenstabell og hvordan lager man en slik tabell? 
  3. Diagrammer
   • Hva er søylediagram?
   • Hva er stolpediagram og når brukes det?
   • Hva er linjediagram?
   • Hva er sektordiagram og når brukes det?
   • Hva er histogram og når brukes det?
  4. Beregning på en datamengde
   • Hva betyr sentralmålene (gjennomsnitt, median og typetall)?
   • Hva betyr spredningsmål (variasjonsbredde)?

 Hvor mye har gått i glemmeboka? Test deg selv i Statistikk!

Begrep

 • Data

  Opplysninger som vi samler inn kalles data.

  Data kan for eksempel være 3, 5, 10, 41 og 41, som er alderen i en familie bestående av fem personer. Data kan også være blå, grønn, gul, som er farger på biler.

 • Sentralmål

  Sentralmål er utregnede verdier som viser "sentrum" for innsamlede data. Tre eksempler på sentralmål er gjennomsnitt, median og typetall.

 • Statistikk

  Statistikk dreier seg om innsamling og bearbeiding av data eller informasjon.

 • Spredningsmål

  Spredningsmål er størrelser som sier oss noe om hvor mye dataene i et datasett varierer. Noen eksempler er variasjonsbredde, varians og kvartiler.