Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Julekalender 2016, 8. - 10. trinn

I år er tips, kommentarer og fasit en egen pdf som heter «Fasit» og som krever Feide-pålogging som lærer. Har du ikke Feide, ta kontakt med post@matematikk.org

Lærerens instruksjoner

ALT DU FINNER PÅ DISSE NETTSIDENE KAN DU LASTE NED I ET UTSKRIFTSVENNLIG FORMAT (pdf), se vedlegget i høyrespalten.

Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav ett er riktig. De fire siste oppgavene er i delt i to nivåer slik at du som lærer, eller eleven selv, kan velge hvilket nivå som passer best. Nivå I er det letteste. Når dere har alle 9 bokstavene, skal disse settes sammen til et norsk ord, og det er dette ordet som er løsningen på julekalenderen for 8.-10. trinn.

Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si – bokstavene må uansett stokkes om.

I år er tips, kommentarer og fasit en egen pdf som heter «Fasit» og som krever Feide-pålogging som lærer.

  • Finner du ikke din kommune, be lokal IKT-ansvarlig om å få Feide-tilgang til matematikk.org
  • Har du ikke Feide-pålogging, ta kontakt med post@matematikk.org

Opplegget kan passe til en kosetime før jul, eller klassen kan velge å løse noen oppgaver om gangen. Dersom klassen skal bruke opplegget i én kosetime, kan det lønne seg å jobbe i grupper og fordele oppgaver, slik at alle oppgavene blir forsøkt løst i løpet av timen. De ”letteste” oppgavene kommer først.

Klasser som ønsker å konkurrere om å vinne premier må sende inn løsningene innen 16. januar 2017. Det er læreren som på vegne av trinnet/gruppen skal sende inn løsningsordet ved å fylle inn nettskjemaet ”Løsningsord 2016” i høyrespalten.

Alle mottar en bekreftelse på innlevert svar. Hvis du i løpet av kort tid ikke har mottatt bekreftelse, betyr det at vi ikke har mottatt løsningsordet. I så fall, fyll vennligst inn nettskjemaet en gang til (husk å skrive e-postadressen din riktig).

Innsendingsfrist for konkurransen er 16. januar 2017.

Vinnerne offentliggjøres via forsiden, www.matematikk.org, 20. januar kl. 12.00.

Spørsmål kan sendes til post@matematikk.org

Lykke til med oppgavene og god jul!

Elevens oppgaveark

Eksempler på årets oppgaver for 8. - 10. trinn

Oppgave 4

Hvor mange forskjellige trekanter er det her?

Formlike trekanter telles ikke som forskjellige.

 

Oppgave 7, nivå II

I familien Glums eske med julekuler er det både røde og grønne julekuler. Hvis de trekker ei kule tilfeldig, er sannsynligheten    for at den er grønn. Hvis de fjerner ei grønn kule blir sannsynligheten for å trekke ei rød julekule  . Hvor mange julekuler var det i boksen til å begynne med?

Skrevet av

Henrik Ræder
Hege Kaarstein
Hege Kaarstein

Institusjon

Universitetet i Oslo
Hopp over bunnteksten