Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn

Julekalender 2016, 1. - 4. trinn

Erratum:I oppgave 3(V) manglet setningen «De som kun likte to konfekt, ga to stemmer til den de likte best og en til den andre.»

I år er tips, kommentarer og fasit en egen pdf som heter «Fasit» og som krever Feide-pålogging som lærer. Har du ikke Feide, ta kontakt med post@matematikk.org

Lærerens instruksjoner

ALT DU FINNER PÅ DISSE NETTSIDENE KAN DU LASTE NED I ET UTSKRIFTSVENNLIG FORMAT (pdf), se vedlegget i høyrespalten.

Årets julekalender for 1.-4. trinn består av enten de første 9 eller alle 15 oppgavene som kan løses uavhengig av hverandre(alle 15 oppgavene er i pdf-filen) . Alle oppgavene er laget i tre utgaver: lett, middels og vanskelig, merket med henholdsvis L, M og V. Sluttsvaret er det samme uavhengig av hvilke oppgaver man velger. Dette innebærer at du som lærer, eller elevene selv, kan velge vanskegrad for hver oppgave.

Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav ett er riktig. Når dere har enten de første 9 bokstavene eller alle 15 bokstavene skal disse settes sammen til et norsk ord, og det er dette ordet som er løsningen på julekalenderen for 1.-4. trinn. Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si – bokstavene må uansett stokkes om.

På side 2 finner du også et ark som elevene kan skrive bokstavene på etter hvert som de finner disse.

I år er svar, tips og kommentarer en egen pdf som heter Fasit og som krever Feide-pålogging som lærer.

  • Finner du ikke din kommune, be lokal IKT-ansvarlig om å få Feide-tilgang til matematikk.org
  • Har du ikke Feide-pålogging, ta kontakt med post@matematikk.org

Klasser som ønsker å konkurrere om å vinne premier må sende inn løsningene innen 16. januar 2017. Det er læreren som på vegne av trinnet/gruppen skal sende inn løsningsordet ved å fylle inn nettskjemaet ”Løsningsord 2016” i høyrespalten.

Alle mottar en bekreftelse på innlevert svar. Hvis du i løpet av kort tid ikke har mottatt bekreftelse, betyr det at vi ikke har mottatt løsningsordet. I så fall, fyll vennligst inn nettskjemaet en gang til (husk å skrive e-postadressen din riktig).

Innsendingsfrist for konkurransen er 16. januar 2017.

Vinnerne offentliggjøres via forsiden, www.matematikk.org, 20. januar kl. 12.00.

Spørsmål kan sendes til post@matematikk.org

Lykke til med oppgavene og god jul!

Elevens oppgaveark

Eksempel på årets oppgaver for 1. - 4. trinn

 

Oppgave 1 (L)

JULENISSENS HJELPERE PAKKER GAVER I DESEMBER. HER SER DU HVOR MANGE PAKKER LILLEALVEN FIKK PAKKET PÅ EN TIME. 

HVOR MANGE PAKKER BLE DET?

 

Oppgave 5 (M)

Hver av figurene skjerf, lue og vott har ulik vekt.

 
  

Hva er tyngst?

 

 

Oppgave 11 (V)

Smånissene solgte småkaker. Etter salget var disse pengene å finne i pengekassen:

De bestemte seg for å beholde ti mynter av hver sort, en seddel av hver sort og resten skulle veksles inn i så store sedler som mulig.

Hvordan fikk smånissene vekslet inn for at det ble færrest mulig mynter igjen?

 

Hopp over bunnteksten